P R A K T I J K   O R T H O P E D A G O G I E K  &  R E M E D I A L  T E A C H I N G

Communicatie

Een transparante en open communicatie hebben wij hoog in het vaandel.
Wij zien u vragen, opmerkingen, klachten graag tegemoet, zodat we samen in gesprek kunnen gaan. U kunt ten alle tijden bij ons komen om problemen te bespreken. Wij hopen dat u een klacht of kritische opmerking persoonlijk kunt bespreken met Mathilde Kremer. Misschien is er sprake van een miscommunicatie of een misverstand dat op deze manier makkelijk opgelost kan worden. Zij zal samen met u kijken naar hoe de klacht het beste opgelost kan worden. Mocht u toch van mening zijn dat uw klacht niet goed behandeld wordt, dan kunt u terecht bij de externe klachtencommissie. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.
 
P3nl
Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier downloaden (wwwp3nl.nl). U mailt het ingevulde formulier naar p3nl@klachtencompany.nl. U kunt het ook per post sturen naar Klacht & Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Vindt u het lastig om de klacht te formuleren of heeft u liever eerst vooraf overleg, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris: 088-234 1601 of 06-49 66 53 50.
De gehele procedure staat in de flyer beschreven die u van de site kunt downloaden.
 
AKJ en NVO
Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon (AKJ). Mocht u een klacht hebben waarbij de beroepscode NVO (Nederlands Vereniging van Orthopedagogen) geschonden is, kunt u een beroep doen op het college van Toezicht. De beroepscode is te vinden op de website van de NVO.
 
AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Het Kind Centraal. Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Het Kind Centraal, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Het Kind Centraal.
Zo bereik je het AKJ: telefoonnummer 088 – 555 1000, mail info@akj.nl of chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

  

HET KIND CENTRAAL
PRAKTIJK ORTHOPEDAGOGIEK
en REMEDIAL TEACHING


Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Tel. 075 77 155 87

  Direct een afspraak maken
Onze Links voor u