P R A K T I J K   O R T H O P E D A G O G I E K  &  R E M E D I A L  T E A C H I N G

Het Kind Centraal

De orthopedagoog voor de regio Krommenie

Vanuit de praktijk Het Kind Centraal in Krommenie werkt Mathilde Kremer als Orthopedagoog-Generalist. Na de opleiding Orthopedagogiek heeft Mathilde nog twee jaar doorgestudeerd in leer- en gedragsproblemen van kinderen. Na deze periode is Kremer nu geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist. Sinds 2005 worden er kinderen uit de regio Krommenie, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer met leer- en gedragsstoornissen behandeld in de praktijk van de orthopedagoog. Het Kind Centraal is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, NVO. De orthopedagoog werkt conform deze beroepscode en klachtenregeling.

De praktijk Het Kind Centraal biedt diagnostiek en behandeling aan. U kunt bij de orthopedagoog terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. De diagnostiek vindt plaats naar aanleiding van een vraag van  u als ouder  over de sociaal-emotionele ontwikkeling,  over het gedrag of over de leerontwikkeling van uw kind. Hierbij kunt u denken aan intelligentieonderzoek, onderzoek naar aandacht; concentratie; tempo; geheugen; sociaal-emotionele ontwikkeling; schoolvorderingen; dyslexie en dyscalculie.  

Onder Behandeling vindt u een overzicht van de verschillende vormen van behandeling waarin de orthopedagoog gespecialiseerd is. U kunt bij ons terecht als uw kind bijvoorbeeld de volgende problemen heeft: moeite met leren, concentratieverlies, moeite met aandacht en geheugenverlies, angsten, boze buien, verwerking van een scheiding en rouwverwerking. In de behandeling wordt gebruikt gemaakt van de oplossingsgerichte therapie en de cognitieve gedragstherapie. Er vindt regelmatig overleg plaats over de uitgevoerde behandeling. Er kunnen in overleg met u als ouder gesprekken plaatsvinden met de school, waarbij de behandeling en het onderwijs op elkaar afgestemd kunnen worden.   

Het Kind Centraal vindt het heel belangrijk om zaken rondom het kind goed af te stemmen met de thuissituatie en met school. Samen met school en ouders zorgt de orthopedagoog voor een oplossingsgerichte aanpak om uw kind verder te helpen.


De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte van de orthopedagoog. Ouders worden altijd betrokken bij de behandeling. Dit varieert van op de hoogte zijn (waarbij het vertrouwen van het kind nooit wordt beschaamd), aanwezig zijn bij de laatste tien minuten van de behandeling tot aanwezig zijn bij elk gesprek.Ons motto is:
Waar u tegen de beperkingen aanloopt, kijken we samen naar de mogelijkheden.
 

Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Telefoon 075 77 155 87
mathildekremer@hetkindcentraal.nu 

HET KIND CENTRAAL
PRAKTIJK ORTHOPEDAGOGIEK
en REMEDIAL TEACHING


Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Tel. 075 77 155 87

  Direct een afspraak maken
Onze Links voor u