P R A K T I J K   O R T H O P E D A G O G I E K  &  R E M E D I A L  T E A C H I N G

Vergoedingen voor Orthopedagoog - Generalist

Tarieven en vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 is de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd ondergebracht bij de gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Het uitgangspunt van het beleid is dat er voor elk gezin, dat om hulp vraagt, één contactpersoon is en één plan. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Naast drie jaar lang gewerkt te hebben via contracten met de gemeente, heeft Het Kind Centraal voor 2018 geen contract meer afgesloten met de gemeente.


Om snel kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, afgestemd op de vraag van kind en ouder, zonder onnodige formaliteiten, heeft Het Kind Centraal geen contract met gemeenten en kunt u als ouder meteen een afspraak maken.

 

Tarieven bij niet vergoede zorg

Consult/ behandeling € 65,00 per uur
Intelligentieonderzoek € 450,00
Dyslexie onderzoek € 500,00
Dyscalculie onderzoek& € 650,00
of er sprake is van een
DSM V stoornis (AD(H)D, ASS, ANGST)
€ 650,00


Alle onderzoeken zijn inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek.
Bij het niet afzeggen van een afspraak wordt de helft van het uurtarief in rekening gebracht.

  

HET KIND CENTRAAL
PRAKTIJK ORTHOPEDAGOGIEK
en REMEDIAL TEACHING


Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Tel. 075 77 155 87

  Direct een afspraak maken
Onze Links voor u